คำศัพท์: Malvaceae (Malvaceae)

คำอธิบายเพิ่มเติม:
0) { $chemLink = "http://www.chemtrack.org/Chem-Detail.asp?ID=".$row_rs_chemtrack['chemtrackID']; echo "Chemtrack Link
"; } if ($totalRows_rs_description == 0) { echo "ไม่พบข้อมูล"; } else { //echo $row_rs_description['description']; echo "".$row_rs_description['description'].""; } ?>

คำพ้องเสียง (soundex): คำพ้องความหมาย (synonym):
ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล

รูปภาพ:
0) { do { $title= $row_rs_picture['pic_title']; $filename = $row_rs_picture['pic_file_name']; $source = $row_rs_picture['pic_source']; ?> ไม่พบข้อมูล"; } ?>

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง:
0) { do { $title= $row_rs_weblink['web_title']; $url = $row_rs_weblink['web_url']; $cache = $row_rs_weblink['web_file_name']; echo "$title\n"; if ($cache != "") { echo "[ หน้าที่ถูกเก็บไว้ ]\n"; } echo "
\n"; } while ($row_rs_weblink = mysql_fetch_assoc($rs_weblink)); }else { echo "ไม่พบข้อมูล"; } ?>

สืบค้นข้อมูล:
Google
ฐานข้อมูลด้านการเกษตร เครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย