ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เริ่มจาก:
ค้นคำปกติ ค้นคำพ้องเสียง ค้นคำพ้องความหมาย
1,1-ไดเมทิลพิเพริดิเนียม    use:   เมพิควอต
1,2-ไดโบรโมมีเธน    use:   เอทิลีนไดโบรไมด์
  2,4,5-ที
2,4,5-ทีพี    use:   ฟีโนพรอป
  2,4-ดี
2,4-เดส    use:   ไดซัล
2,4-ไดคลอโรฟีนอกซีอะซีติคแอซิค    use:   2,4-ดี
  2,4-ไดไนโตรฟีนอล
  Aaptosyax grypus
  Abalistes stellaris
  Abbottina rivularis
  Abelmoschus
  Abelmoschus esculentus
  Abelmoschus moschatus
Aberia    use:   Dovyalis
  Abies
  Abies alba
  Abies amabilis
  Abies balsamea
Abies balsamea lasiocarpa    use:   Abies lasiocarpa