ชุดคำศัพท์ภาษาไืทย

Abalistes stellaris คำอธิบายเพิ่มเติม

(En)
  Abalistes stellaris