ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Abalistes stellaris คำอธิบายเพิ่มเติม

(Th)
  Abalistes stellaris