ชุดคำศัพท์ภาษาไืทย

เน€เธกเธžเธดเธ„เธงเธญเธ• คำอธิบายเพิ่มเติม
uf 1,1-ไดเมทิลพิเพริดิเนียม
uf เมพิควอตคลอไรด์
BT สารเคมีทางการเกษตร
RT สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
RT สารยับยั้งการเจริญเติบโต

(En)
  Mepiquat
(Fr)
 
(Es)