ชุดคำศัพท์ภาษาไทย

ไม้หัวประดับ
พืชประดับที่มีหัวใต้ดิน รวมถึงเหง้าและหน่อ
uf ไม้ดอกที่เป็นหัว
BT ไม้ประดับ
BT พืชปลูก
RT Agapanthus
RT Allium
RT Amaryllis
RT Chionodoxa
RT Colchicum
RT Convallaria majalis
RT Crinum
RT Crocus
RT Freesia
RT Fritillaria
RT Galanthus
RT Hemerocallis
RT Hippeastrum
RT Hosta
RT Hyacinthus
RT Hymenocallis
RT Iris
RT Kniphofia
RT Lilium
RT Muscari
RT Narcissus
RT Nerine
RT Scilla
RT Tigridia
RT Tulipa
RT แกลดิโอลัส
RT พืชที่ปลูกเป็นแปลง
RT ไม้ประดับล้มลุก
RT หัว
RT หัวสะสมอาหาร

(En)
  Ornamental bulbs