ชุดคำศัพท์ภาษาไืทย

โรคกระเพาะและลำไส้อักเสบ
BT โรคระบบทางเดินอาหาร
BT โรคทางกาย

(En)
  Gastroenteritis
(Fr)
 
(Es)
 
(Pt)
 
(Cz)
 
(Ar)
 
(Zh)