ชุดคำศัพท์ภาษาไืทย

ส่วนของร่างกาย
NT ของเหลวในร่างกาย
NT ของเหลวในสมองและไขสันหลัง
NT ไขข้อ
NT ไขผิวหนัง
NT น้ำดี
NT น้ำตา
NT น้ำที่เกิดจากการเผาผลาญอาหาร
NT น้ำในร่างกาย
NT น้ำย่อย
NT น้ำในกระเพาะอาหารรูเมน
NT น้ำลาย
NT น้ำเหลือง
NT น้ำอสุจิ
NT ปัสสาวะ
NT เมือก
NT โลหิตและน้ำเหลือง
NT เหงื่อ
NT ครีบ
NT ช่องภายในร่างกาย
NT ต่อมสัตว์
NT ต่อมธัยมัส
NT ต่อมมีท่อ
NT ต่อมน้ำนม
NT หัวนม
NT ต่อมน้ำลาย
NT ต่อมผิวหนัง
NT ต่อมสร้างใยไหม
NT ต่อมไร้ท่อ
NT ต่อมใต้สมอง
NT ต่อมธัยรอยด์
NT ต่อมพาราธัยรอยด์
NT ต่อมไพเนียล
NT ต่อมหมวกไต
NT รังไข่
NT คอร์ปัสลูเทียม
NT ถุงหุ้มไข่
NT อัณฑะ
NT ตับอ่อน
NT ส่วนของตับและตับอ่อน
NT ตัวรับการกระตุ้นจากสารเคมี
NT เนื้อเยื่อสัตว์
NT เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
NT เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มีเซลล์ไขมัน
NT ไขมันหน้าท้อง
NT เยื่อบุผิว
NT เยื่อเมือก
NT บริเวณร่างกาย
NT แขนหรือขา
NT เท้า
NT ปีก
NT คอ
NT ฝีเย็บ
NT ศีรษะ
NT จะงอยปาก
NT ส่วนท้อง
NT หลัง
NT หาง
NT อก
NT เยื่อเลื่อม
NT ถุงซีรั่ม
NT เยื่อบุช่องท้อง
NT เยื่อหุ้มปอด
NT เยื่อหุ้มหัวใจ
NT ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก
NT กระดูก
NT กระดูกแขนขา
NT กระดูกเชิงกราน
NT กระดูกซี่โครง
NT กระดูกอก
NT กระดูกอ่อน
NT กะโหลกศีรษะ
NT เงี่ยงกระดูก
NT กล้ามเนื้อ
NT กล้ามเนื้อหัวใจ
NT กะบังลม
NT เอ็น
NT ข้อต่อกระดูก (ส่วนของร่างกาย)
NT เอ็นยึด
NT ระบบทางเดินหายใจ
NT กระเพาะลม
NT กล่องเสียง
NT จมูก
NT ถุงลม
NT ปอด
NT หลอดลมเล็ก
NT โพรงอากาศ
NT หลอดลม
NT เหงือกของสัตว์น้ำ
NT ระบบประสาท
NT ข่ายประสาท
NT ปมประสาท
NT ระบบประสาทส่วนกลาง
NT ไขสันหลัง
NT ทางเดินประสาทระหว่างสมองและไขสันหลัง
NT เยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง
NT สมอง
NT ระบบประสาทอัตโนมัติ
NT เส้นประสาท
NT ระบบย่อยอาหาร
NT กระเพาะอาหาร
NT กระเพาะกลีบมะเฟือง
NT กระเพาะขอบกระด้ง
NT กระเพาะดอกจอก
NT กระเพาะที่สี่ของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
NT กระเพาะแท้ของสัตว์ปีก
NT กระเพาะบด
NT คอหอย
NT ต่อมทอมซิล
NT ต่อมน้ำลาย
NT ตับ
NT ถุงน้ำดี
NT ท่อน้ำดี
NT ตับอ่อน
NT ทวารหนัก
NT ปาก
NT ฟัน
NT ลิ้น
NT ลำไส้
NT หลอดอาหาร
NT ระบบสืบพันธุ์และขับถ่ายปัสสาวะ
NT ทางเดินปัสสาวะ
NT กระเพาะปัสสาวะ
NT ไต
NT ท่อไต
NT ท่อปัสสาวะ
NT อวัยวะสืบพันธุ์
NT ระบบอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย
NT ต่อมลูกหมาก
NT ต่อมเวซิคูลาร์
NT ถุงอัณฑะ
NT ท่อนำน้ำอสุจิ
NT ลึงค์
NT อัณฑะ
NT ระบบอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง
NT แคมนอกของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
NT ช่องคลอด
NT ท่อนำไข่
NT มดลูก
NT รังไข่
NT คอร์ปัสลูเทียม
NT ถุงหุ้มไข่
NT ระบบไหลเวียนโลหิต
NT ไขกระดูก
NT ม้าม
NT ระบบน้ำเหลือง
NT ต่อมธัยมัส
NT ต่อมเบอร์ซา
NT หลอดเลือด
NT หลอดเลือดดำ
NT หลอดเลือดแดง
NT หัวใจ
NT กล้ามเนื้อหัวใจ
NT ส่วนที่ปกคลุมร่างกาย
NT กีบ
NT เกล็ด
NT ขน
NT ขนสัตว์
NT เขาสัตว์
NT แขนงของเขา
NT ต่อมผิวหนัง
NT เปลือกหอย
NT ผิวหนัง
NT สิ่งห่อหุ้มภายนอก
NT หนังกำพร้า
NT อุ้งเท้า
NT อวัยวะรับความรู้สึก
NT ตา
NT หู
NT อวัยวะรับกลิ่น
NT อวัยวะหูชั้นใน
RT การวัดขนาดร่างกาย
RT โครงสร้างของร่างกาย
RT ตัวอ่อนสัตว์
RT ทารกในครรภ์
RT สัณฐานวิทยาของสัตว์

(En)
  Body parts
(Fr)
 
(Es)
 
(Pt)
 
(Cz)
 
(Ar)
 
(Zh)